Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bài học kinh nghiệm nào sau đây từ phong trào dân chủ 1936 - 1939 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

Câu 674013: Bài học kinh nghiệm nào sau đây từ phong trào dân chủ 1936 - 1939 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

A. Giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng của liên minh công nông.

B. Chủ động tạo thời cơ cách mạng để đưa đất nước vượt qua khó khăn.

C. Sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng.

D. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc cho nhiệm vụ chung.

Câu hỏi : 674013

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Lần đầu tiên thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho mục tiêu chung.

  - Thu hút đông đảo các tầng lớp, giai cấp tham gia với hình thức đấu tranh phong phú đòi quyền dân sinh, dân chủ.

  => Bài học và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com