Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là đúng khi truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng?

Câu 674036: Phát biểu nào sau đây là đúng khi truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng?

A. Để truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng ta chọn thẻ truy vấn và nhập câu lệnh truy vấn và nhấn vào biểu tượng F4.

B. Chỉ có thể truy xuất dữ liệu từ 2 bảng.

C. Truy vấn dữ liệu có thể thực hiện chức năng tổng hợp thông tin từ nhiều bảng và lọc ra danh sách thỏa mãn yêu cầu nào đó.

D. Để liên kết bảng A và bảng B  câu lệnh mệnh đề JOIN được viết như sau:FROM tên_bảng_A,tên_trường_a=tên_bảng_B,tên_trường_b

Câu hỏi : 674036

Quảng cáo

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Truy vấn dữ liệu có thể thực hiện chức năng tổng hợp thông tin từ nhiều bảng và lọc ra danh sách thỏa mãn yêu cầu nào đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com