Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cơ sở dữ liệu Quản lý Sách gồm các bảng sau: 

-  Sách (Mã sách, Tên sách, Mã tác giả, Mã thể loại, Mã NXB, Năm xuất bản)

-  Tác giả (Mã tác giả, Tên tác giả, website, Ghi chú)

-  Thể loại (Mã thể loại, Tên thể loại) 

- Nhà xuất bản (Mã NXB, Tên NXB, Địa chỉ, Email, Thông tin người đại diện) 

Nên các bước khai báo trường khóa ngoài của bảng Sách tham chiếu đến bảng Tác giả.

Câu 674043: Cho cơ sở dữ liệu Quản lý Sách gồm các bảng sau: 

-  Sách (Mã sách, Tên sách, Mã tác giả, Mã thể loại, Mã NXB, Năm xuất bản)

-  Tác giả (Mã tác giả, Tên tác giả, website, Ghi chú)

-  Thể loại (Mã thể loại, Tên thể loại) 

- Nhà xuất bản (Mã NXB, Tên NXB, Địa chỉ, Email, Thông tin người đại diện) 

Nên các bước khai báo trường khóa ngoài của bảng Sách tham chiếu đến bảng Tác giả.

Câu hỏi : 674043

Quảng cáo

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Khai báo trường khóa ngoài của bảng Sách tham chiếu đến bảng Thể loại.

  - Chọn thẻ Foreign Key, nháy chuột vào ô dưới cột Columns và chọn khóa ngoài là Mã thể loại rồi chọn Ok. 

  - Nháy chuột vào ô phía dưới Reference table để chọn bảng tham chiếu là Thể loại, chọn trường tham chiếu là Mã thể loại, nháy vào Lưu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com