Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: The earthquake caused a lot of ____________ to the infrastructure of this area.

A. disaster

B. loss

C. damage

D. property

Câu hỏi : 674080
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. disaster (n): thảm họa

  B. loss (n): mất mát

  C. damage (n): thiệt hại

  D. property (n): tài sản

  => The earthquake caused a lot of damage to the infrastructure of this area.

  Tạm dịch: Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của khu vực này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: They were searching for information for their project ____________ their parents were gardening.

A. as soon as

B. while

C. when

D. till

Câu hỏi : 674081
Phương pháp giải:
Trạng ngữ chỉ thời gian
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. as soon as: ngay sau khi

  B. while: trong khi

  C. when: khi

  D. till: cho tới khi

  => They were searching for information for their project while their parents were gardening.

  Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm thông tin cho dự án của mình trong khi bố mẹ họ đang làm vườn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Sale assistant: “Does this laptop have the same chip as that laptop?” - An: “____________”

A. cooking

B. gardening   

C. fishing  

D. painting

Câu hỏi : 674082
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhân viên bán hàng: “Laptop này có chip giống laptop kia không?”

  MỘT: "_________________"

  A. Đúng vậy.

  B. Không, không phải

  C. Không. Nó sử dụng một cái khác.

  D. Vâng, chúng đắt tiền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Some hikers ___________ up the hills when a flying saucer ___________ (land).

A. walked – landed

B. were walking – landed

C. were walking – was landing

D. walked – was landing

Câu hỏi : 674083
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chúng ta dùng kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả những hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ (chia ở thì quá khứ tiếp diễn) thì có hành động khác xen vào (chia ở thì quá khứ đơn)

  => Some hikers were walking up the hills when a flying saucer landed.

  Tạm dịch: Một số người đi bộ đường dài đang đi bộ lên đồi thì một chiếc đĩa bay hạ cánh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Unless you hurry, you _____ the train.

A. won’t

B. miss

C. will miss

D. misses

Câu hỏi : 674084
Phương pháp giải:
Giới từ
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Unless” dùng trong câu điều kiện loại 1 => mệnh đề chính chúng ta chia ở thì tương lai đơn

  => Dùng “will miss”

  => Unless you hurry, you will miss the train.

  Tạm dịch: Trừ khi bạn nhanh lên, bạn sẽ lỡ chuyến tàu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: The factory ___________ raw materials to produce finished products.

A. manipulate

B. process

C. destroy

D. adapt

Câu hỏi : 674085
Phương pháp giải:
Từ để hỏi Wh- question
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. manipulate (v): thao túng     

  B. process (v): xử lý

  C. destroy (v): phá hủy    

  D. adapt (v): thích nghi

  => The factory process raw materials to produce finished products.

  Tạm dịch: Nhà máy xử lý nguyên liệu thô để tạo ra thành phẩm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com