Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mảng hai chiều, làm thế nào để truy cập phần tử tại hàng 2, cột 3?

Câu 674176: Trong mảng hai chiều, làm thế nào để truy cập phần tử tại hàng 2, cột 3?

A. array[2, 3]

B. array(2, 3)

C. array[3][2]

D. array[1][2]

Câu hỏi : 674176

Quảng cáo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để truy cập phần tử tại hàng 2, cột 3 ta dùng array[1][2]

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com