Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 200cm/s và bước sóng 0,5m. Chu kỳ của sóng đó là

Câu 674361: Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 200cm/s và bước sóng 0,5m. Chu kỳ của sóng đó là

A. \({25.10^{ - 2}}s\)

B. \({25.10^{ - 4}}s\)

C. \({4.10^{ - 2}}s\)

D. \({4.10^{ - 4}}s\)

Câu hỏi : 674361

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về sóng cơ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kỳ của sóng đó là:

  \(T = \dfrac{\lambda }{v} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25(s) = {25.10^{ - 2}}(s)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com