Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn \(f = {F_0}\cos \omega t\left( N \right).\) Khi ꞷ lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 và A2. So sánh A1 và A2 ta thấy

Câu 674363: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn \(f = {F_0}\cos \omega t\left( N \right).\) Khi ꞷ lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 và A2. So sánh A1 và A2 ta thấy

A. \({A_1} = {A_2}\)

B. \({A_1} < {A_2}\)

C. \({A_1} = 1,5{A_2}\)

D. \({A_1} > {A_2}\)

Câu hỏi : 674363

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về dao động cưỡng bức.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của dao động riêng: \({\omega _0} = \sqrt {\dfrac{k}{m}}  = \sqrt {\dfrac{{100}}{{0,025}}}  \approx 63,25(rad/s)\)

  Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của dao động cưỡng bức:

  Ta có: \({\omega _1} < {\omega _2} \to {A_1} < {A_2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com