Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm M cách Q 40cm có độ lớn bằng 2,25.106 V/m và hướng về phía điện tích Q. Điện tích Q có giá trị là

Câu 674366: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm M cách Q 40cm có độ lớn bằng 2,25.106 V/m và hướng về phía điện tích Q. Điện tích Q có giá trị là

A. \(4\mu C\)

B. \(40\mu C\)

C. \( - 4\mu C\)

D. \( - 40\mu C\)

Câu hỏi : 674366

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về điện tích, điện trường.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vecto cường độ điện trường hướng về Q nên Q < 0.

  Điện tích Q có giá trị:

  \(\begin{array}{l}Q =  - \dfrac{{E\varepsilon {r^2}}}{k} =  - \dfrac{{2,{{25.10}^6}.1.0,{4^2}}}{{{{9.10}^9}}}\\ \to Q =  - {4.10^{ - 5}}(C) =  - 40\left( {\mu C} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com