Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600 và có độ lớn là 1,5.10-4 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là

Câu 674372: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 600 và có độ lớn là 1,5.10-4 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là

A. \(7,{5.10^{ - 8}}Wb\)

B. \(7,{5.10^{ - 4}}Wb\)

C. \(1,{3.10^{ - 3}}Wb\)

D. \(1,{3.10^{ - 7}}Wb\)

Câu hỏi : 674372

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về từ thông qua vòng dây dẫn kín.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ thông qua vòng dây kín là:

  \(\begin{array}{l}\phi  = BS.\cos \alpha  = 1,{5.10^{ - 4}}{.10.10^{ - 4}}.\cos {60^0}\\ \to \phi  = 7,{5.10^{ - 8}}\left( {Wb} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com