Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những năm 1954-1970 là

Câu 674396: Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những năm 1954-1970 là

A. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.

C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Câu hỏi : 674396
Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm khác biệt.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm khác nhau về nhiệm vụ của cách mạng Campuchia so với cách mạng Lào những năm 1954-1970 là thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com