Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{{10}}\) là:

Câu 674426: Kết quả của phép tính \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{{10}}\) là:

A. \(\dfrac{1}{4}\)

B. \(\dfrac{1}{2}\)

C. \(\dfrac{2}{5}\)

D. \(\dfrac{3}{{10}}\)

Câu hỏi : 674426

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{{10}} = \dfrac{4}{{10}} + \dfrac{1}{{10}} = \dfrac{5}{{10}} = \dfrac{1}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com