Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm thành phần chưa biết của phép tính: \(\dfrac{3}{7}:? = \dfrac{6}{5}\)

Câu 674429: Tìm thành phần chưa biết của phép tính: \(\dfrac{3}{7}:? = \dfrac{6}{5}\)

A. \(\dfrac{{35}}{{18}}\)

B. \(\dfrac{{14}}{5}\)

C. \(\dfrac{5}{{14}}\)

D. \(\dfrac{{18}}{{35}}\)

Câu hỏi : 674429

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm thành phần chưa biết là số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{3}{7}:? = \dfrac{6}{5}\)

  \(\dfrac{3}{7}:\dfrac{6}{5} = \dfrac{3}{7} \times \dfrac{5}{6} = \dfrac{{15}}{{42}} = \dfrac{5}{{14}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com