Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phép tính nào sau đây có kết quả là \(\dfrac{1}{2}\)?

Câu 674432: Phép tính nào sau đây có kết quả là \(\dfrac{1}{2}\)?

A. \(\dfrac{7}{5} + \dfrac{3}{5}\)

B. \(\dfrac{4}{9}:\dfrac{2}{3}\)

C. \(\dfrac{8}{7} \times \dfrac{7}{{16}}\)

D. \(1 - \dfrac{1}{4}\)

Câu hỏi : 674432

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt các phép tính và kiểm tra kết quả.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{7}{5} + \dfrac{3}{5} = \dfrac{{10}}{5} = 2\)

  \(\dfrac{4}{9}:\dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{9} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{{12}}{{18}} = \dfrac{2}{3}\)

  \(\dfrac{8}{7} \times \dfrac{7}{{16}} = \dfrac{8}{{16}} = \dfrac{1}{2}\)

  \(1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{1} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com