Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào sau đây về hoạt động của tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1930) ở Việt Nam là đúng?

Câu 674504: Nhận định nào sau đây về hoạt động của tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1930) ở Việt Nam là đúng?

A. Mang tính chất cải lương, cấu kết với đế quốc, phản bội lợi ích của dân tộc.

B. Từng bước chú ý quyền dân tộc nhưng lợi ích giai cấp là mục tiêu hàng đầu.

C. Chưa đề ra chủ trương và phương pháp đấu tranh chống đế quốc, thực dân.

D. Chưa chủ trương thành lập tổ chức cách mạng để tập hợp nhân dân đấu tranh.

Câu hỏi : 674504

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đánh giá nhận định.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từng bước chú ý quyền dân tộc nhưng lợi ích giai cấp là mục tiêu hàng đầu là nhận định đúng về hoạt động của tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ (1919-1930) ở Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com