Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có điểm khác biệt nào sau đây so với các tổ chức chính trị ra đời ở Việt Nam trước năm 1927?

Câu 674507: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có điểm khác biệt nào sau đây so với các tổ chức chính trị ra đời ở Việt Nam trước năm 1927?

A. Đưa hội viên tiên tiến sang Nhật du học.

B. Kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Pháp.

C. Chú trọng gây dựng cơ sở trong quần chúng.

D. Được sự ủng hộ của giai cấp nông dân.

Câu hỏi : 674507

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm khác biệt.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có điểm khác biệt so với các tổ chức chính trị ra đời ở Việt Nam trước năm 1927 đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chú trọng xây dựng cơ sở trong quần chúng và truyền bá lí luận cách mạng thông qua nhiều hoạt động như hoạt động của Nguyễn Ái Quốc hay phong trào “vô sản hóa”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com