Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, phong trào dân chủ (1936 – 1939) có điểm khác biệt nào sau đây so với phong trào cách mạng (1930 – 1931)?

Câu 674509: Ở Việt Nam, phong trào dân chủ (1936 – 1939) có điểm khác biệt nào sau đây so với phong trào cách mạng (1930 – 1931)?

A. Đã lật đổ chính quyền của địch ở một số địa phương.

B. Đã xây dựng được một lực lượng chính trị hùng hậu trong mặt trận dân tộc thống nhất.

C. Đã có sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị.

D. Đã đấu tranh trực diện chống lại hai kẻ thù chính của cách mạng là thực dân Pháp và địa chủ phong kiến.

Câu hỏi : 674509

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về hai phong trào để so sánh điểm khác biệt về bối cảnh lịch sử của phòng trào dân chủ 1936 – 1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở Việt Nam, phòng trào dân chủ 1936 – 1939 có điểm khác biệt về bối cảnh lịch sử so với phong trào cách mạng 1930-1931 là phong trào dân chủ 1936 – 1939 đã xây dựng được một lực lượng chính trị hùng hậu trong mặt trận dân tộc thống nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com