Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read and choose True or False.

MY FAMILY

Hello! My name is Anna. I’m from the USA. I’m nine years old. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and I. My father’s name is Robert. He is forty-three years old. He is tall and big. He works as a doctor in the local hospital. My mother, Sarah, is forty years old. She is short and thin. She is a nurse, working in my father’s hospital. My younger brother’s name is Peter. He is seven years old. He is shorter but stronger than me. Both of us are students at Little Star Primary School.

Read and choose True or False.

MY FAMILY

Hello! My name is Anna. I’m from the USA. I’m nine years old. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and I. My father’s name is Robert. He is forty-three years old. He is tall and big. He works as a doctor in the local hospital. My mother, Sarah, is forty years old. She is short and thin. She is a nurse, working in my father’s hospital. My younger brother’s name is Peter. He is seven years old. He is shorter but stronger than me. Both of us are students at Little Star Primary School.

Quảng cáo

Câu 1: How old is Anna?

B. She is eight years old.

C. She is nine years old.

D. She is ten years old.

Câu hỏi : 674547
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Anna bao nhiêu tuổi?

  A. Cô ấy 7 tuổi.

  B. Cô ấy 8 tuổi.

  C. Cô ấy 9 tuổi.

  D. Cô ấy 10 tuổi.

  Thông tin: Hello! My name is Anna. I’m from the USA. I’m nine years old.

  Tạm dịch: Xin chào! Tên tôi là Anna. Tôi đến từ Hoa Kì. Tôi chín tuổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Where is Anna from?

A. She is from England.

B. She is from America.

C. She is from Australia.

D. She is from the UK.

Câu hỏi : 674548
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Anna đến từ đâu?

  A. Cô ấy đến từ Anh.

  B. Cô ấy đến từ Mỹ.

  C. Cô ấy đến từ Úc.

  D. Cô ấy đến từ Anh.

  Thông tin: I’m from the USA.

  Tạm dịch: Tôi đến từ Hoa Kì.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: What does her father look like?

A. He is tall and big.

B. He is short and thin.

C. He is short and strong.

D. He is tall and slim.

Câu hỏi : 674549
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bố của cô ấy như thế nào?

  A. Ông ấy cao và to.

  B. Ông ấu thấp và gầy.

  C. Ông ấy thấp và khỏe.

  D. Ông ấy cao và gầy

  Thông tin: He is tall and big.

  Tạm dịch: Ông ấy cao và to.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: How old is her mother?

A. She is forty-three years old.

B. She is forty-four years old.

C. She is forty years old.

D. She is fourteen years old.

Câu hỏi : 674550
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mẹ của cô ấy bao nhiêu tuổi?

  A. Bà ấy 43 tuổi.

  B. Bà ấy 44 tuổi.

  C. Bà ấy 40 tuổi.

  D. Bà ấy 14 tuổi.

  Thông tin: My mother, Sarah, is forty years old.

  Tạm dịch: Mẹ tôi, Sarah, bốn mươi tuổi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Choose the TRUE statement.

A. Anna’s parents are doctors.

B. Anna’s parents work in the same hospital.

C. Anna and Peter study at the different schools.

D. Anna’s father is slim and tall.

Câu hỏi : 674551
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn một câu đúng.

  A. Bố mẹ của Anna là bác sĩ.

  B. Bố mẹ của Anna làm việc ở cùng bệnh viện.

  C. Anna và Peter học ở trường khác nhau.

  D. Ông ấy cao và gầy

  Thông tin:

  - He works as a doctor in the local hospital.

  - She is a nurse, working in my father’s hospital.

  - Both of us are students at Little Star Primary School.

  Tạm dịch:

  - Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện địa phương.

  - Bà ấy là y tá, làm việc trong bệnh viện của bố tôi.

  - Cả hai chúng tôi đều là học sinh trường Tiểu học Ngôi Sao Nhỏ.

  Chú ý:

  Nội dung dịch.

  Xin chào! Tên tôi là Anna. Tôi đến từ Hoa Kì. Tôi chín tuổi. Có bốn người trong gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Tên bố tôi là Robert. Ông ấy bốn mươi ba tuổi. Ông ấy cao và to. Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện địa phương. Mẹ tôi, Sarah, bốn mươi tuổi. Bà ấy thấp và gầy. Bà ấy là y tá, làm việc trong bệnh viện của bố tôi. Em trai tôi tên là Peter. Em ấy 7 tuổi. Em ấy thấp hơn nhưng khỏe hơn tôi. Cả hai chúng tôi đều là học sinh trường Tiểu học Ngôi Sao Nhỏ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com