Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa:

(1) C6H12O6 (glucozo) $\xrightarrow{{enzim}}$  2C2H5OH + 2CO2, hiệu suất = 90%

(2) CH3CH2OH + O2 $\xrightarrow{{enzim}}$   CH3COOH + H2O, hiệu suất = 80%

(3) 2CH3COOH + C2H4(OH)2 $\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}d,{t^o}}}$  X + 2H2O, hiệu suất = 80%

Từ ban đầu 1 kg glucozo và các chất O2, C2H4(OH)2 lấy dư so với lượng phản ứng, khối lượng X thu được là

Câu 674581: Cho sơ đồ chuyển hóa:

(1) C6H12O6 (glucozo) $\xrightarrow{{enzim}}$  2C2H5OH + 2CO2, hiệu suất = 90%

(2) CH3CH2OH + O2 $\xrightarrow{{enzim}}$   CH3COOH + H2O, hiệu suất = 80%

(3) 2CH3COOH + C2H4(OH)2 $\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}d,{t^o}}}$  X + 2H2O, hiệu suất = 80%

Từ ban đầu 1 kg glucozo và các chất O2, C2H4(OH)2 lấy dư so với lượng phản ứng, khối lượng X thu được là

A. 458,6 gam.

B. 634,2 gam.

C. 934,4 gam.

D. 467,2 gam.

Câu hỏi : 674581

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sơ đồ điều chế:

C6H12O6 $\xrightarrow{{enzim}}$ 2C2H5OH $\xrightarrow{{enzim}}$ 2CH3COOH  $\xrightarrow{{{C_2}{H_4}{{(OH)}_2}}}$  (CH3COO)2C2H4

Bảo toàn nguyên tố: \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = {n_{{{(C{H_3}COO)}_2}{C_2}{H_4}}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sơ đồ điều chế:

  C6H12O6 $\xrightarrow{{enzim}}$ 2C2H5OH $\xrightarrow{{enzim}}$ 2CH3COOH  $\xrightarrow{{{C_2}{H_4}{{(OH)}_2}}}$  (CH3COO)2C2H4

  Bảo toàn nguyên tố: \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = {n_{{{(C{H_3}COO)}_2}{C_2}{H_4}}}\)

  ⟹ \({m_X} = \dfrac{{1000}}{{180}}.146.90\% .80\% .80\%  = 467,2(g)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com