Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy các chất sau: (1) CH3COONH3CH3; (2) H2NCH2CONHCH2COOH; (3) ClH3NCH2COOCH3; (4) (CH3NH3)2SO4. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2 là

Câu 674583: Cho dãy các chất sau: (1) CH3COONH3CH3; (2) H2NCH2CONHCH2COOH; (3) ClH3NCH2COOCH3; (4) (CH3NH3)2SO4. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2 là

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 674583

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học este, amino axit, muối amino.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) CH3COONH3CH3 + NaOH ⟶ CH3COONa + CH3NH2 + H2O

  (2) H2NCH2CONHCH2COOH + 2NaOH ⟶ 2H2NCH2COONa + H2O

  (3) ClH3NCH2COOCH3 + 2NaOH ⟶ NaCl + H2NCH2COONa + CH3OH + H2O

  (4) (CH3NH3)2SO4 + 2NaOH ⟶ Na2SO4 + 2CH3NH2 + 2H2O

  ⟹ Có 3 chất thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com