Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, X không có phản ứng tráng bạc. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối cacboxylat và ancol no. Số công thức cấu tạo của X là

Câu 674585: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, X không có phản ứng tráng bạc. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối cacboxylat và ancol no. Số công thức cấu tạo của X là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 674585

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Este không tham gia phản ứng tráng bạc ⟹ X không phải este của axit fomic.

Phản ứng thủy phân este.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C5H8O2: k = 2

  Các cấu tạo thỏa mãn của X là:

  CH2 = CH – COO – CH2 – CH3

  CH2 = CH – CH2 – COO – CH3

  CH3 – CH = CH – COO – CH3

  CH2 = C(CH3) – COO – CH3

  ⟹ Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com