Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử đươc ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Câu 674591: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử đươc ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. anilin, etyl fomat, axit glutamic.

B. axit glutamic, anilin, etyl fomat.

C. axit glutamic, etyl fomat, anilin.

D. etyl fomat, axit glutamic, anilin.

Câu hỏi : 674591

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học axit, andehit…

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X làm quỳ tím hóa đỏ ⟶ X có tính axit.

  ⟹ X là axit glutamic.

  Y tác dụng AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag ⟶ Y có nhóm chức andehit/ este của axit fomic

  ⟹ Y là etyl fomat.

  Z làm mất màu dung dịch brom và tạo kết tủa trắng ⟶ Z là phenol hoặc anilin.

  ⟹ Z là anilin.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com