Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam không có ý nghĩa nào sau đây?

Câu 674623: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Là cuộc tập dượt chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.

B. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng.

C. Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập, tự do.

D. Khối liên minh công - nông được hình thành.

Câu hỏi : 674623

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

  - Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

  - Khối liên minh công - nông hình thành.

  - Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  - Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

  => Đáp án C: Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập, tự do không phải ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com