Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành công của Cách mạng tháng Tám (1945) để lại bài học kinh nghiệm nào cho Đảng trong bối cảnh hiện nay?

Câu 674631: Thành công của Cách mạng tháng Tám (1945) để lại bài học kinh nghiệm nào cho Đảng trong bối cảnh hiện nay?

A. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

B. Tận dụng tốt cơ hội đầu tư từ bên ngoài để phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.

C. Luôn nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp.

D. Luôn đề cao nguyên tắc đấu tranh hoà bình, đối thoại trong ngoại giao để bảo vệ độc lập.

Câu hỏi : 674631

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Liên hệ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thành công của Cách mạng tháng Tám (1945) để lại bài học kinh nghiệm luôn nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp cho Đảng trong bối cảnh hiện nay

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com