Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find one word that has different pronunciation from others.

Find one word that has different pronunciation from others.

Quảng cáo

Câu 1:   

A. that

B. make  

C. take  

D. cake

Câu hỏi : 674642
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. that /ðæt/ B. make /meɪk/

  C. take /teɪk/ D. cake /keɪk/

  Phần gạch chân phương án A được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2:   

A. stove

B. lovely  

C. sometimes  

D. come

Câu hỏi : 674643
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. stove /stəʊv/

  B. lovely /ˈlʌvli/

  C. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/

  D. come /kʌm/

  Phương án A phần gạch chân phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là /ʌ/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com