Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read and choose True or False.

Once upon a time, there was a beautiful princess. She lived in a big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk.” The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Read and choose True or False.

Once upon a time, there was a beautiful princess. She lived in a big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk.” The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Quảng cáo

Câu 1: In a big castle, there was a beautiful princess.

A. True

B. False

Câu hỏi : 674649
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở một lâu đài lớn, có một nàng công chúa xinh đẹp.

  Thông tin: Once upon a time, there was a beautiful princess. She lived in a big castle

  Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Cô ấy sống trong một lâu đài lớn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: A prince met the princess.

A. True

B. False

Câu hỏi : 674650
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Một hoàng tử gặp công chúa

  Thông tin: One day, a prince visited the castle and met the princess.

  Tạm dịch: Một ngày nọ, một hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp công chúa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The princess couldn’t walk after she ate the apple.

A. True

B. False

Câu hỏi : 674651
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Công chúa không thể đi được sau khi cô ấy ăn táo.

  Thông tin: The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk!

  Tạm dịch: Công chúa đã ăn quả táo. Rồi sáng hôm sau, công chúa tỉnh dậy. Cô ấy đã rất ngạc nhiên vì cô ấy có thể đi được!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: They lived happily forever.

A. True

B. False

Câu hỏi : 674652
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án :
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Họ đã sống hạnh phúc mãi mãi.

  Thông tin: In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

  Tạm dịch: Cuối cùng, hoàng tử và công chúa kết hôn và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

  Choose a.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: The prince and the princess didn’t get married.

A. True

B. False

Câu hỏi : 674653
Phương pháp giải:
Đọc hiểu
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hoàng tử và công chúa không kết hôn.

  Thông tin: In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

  Tạm dịch: Cuối cùng, hoàng tử và công chúa kết hôn và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

  Chú ý:

  Nội dung dịch.

  Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Cô ấy sống trong một lâu đài lớn. Cô ấy không vui vì cô ấy không thể đi lại được. Một ngày nọ, một hoàng tử đến thăm lâu đài và gặp công chúa. Anh muốn giúp cô. Anh ấy đưa cho cô ấy một quả táo và nói, "Quả táo thần kỳ này có thể khiến bạn đi được." Công chúa đã ăn quả táo. Rồi sáng hôm sau, công chúa tỉnh dậy. Cô ấy đã rất ngạc nhiên vì cô ấy có thể đi được! Cô cảm thấy rất vui. Cô đã chạy và nhảy trong lâu đài. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa kết hôn và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com