Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bạn có nghĩ rằng cuộc đời mình cho đến thời điểm này chịu ảnh hưởng của toàn bộ những lựa chọn và quyết định mà bạn đã thực hiện (hoặc không thực hiện) không? Nếu có bất cứ điều gì trong cuộc sống làm bạn thất vọng, bất mãn, thì chính bạn phải là người chịu trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì chính bạn phải là người nghĩ ra cách thức nhằm thay đổi và cải thiện tình hình.

Với tư cách là chủ nhân của chính mình, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi việc mình làm và cả kết quả của chúng nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm cả với những rủi ro, hậu quả cho hành động của mình. Bạn phải hiểu rằng, để có được vị trí như hiện nay, trở thành con người như ngày nay là do chính bạn đã quyết định và lựa chọn như vậy. Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống trong hiện tại, hãy quyết định tìm kiếm hoặc tự tạo ra những cơ hội để làm cho nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy xem đó là một mục tiêu, lập kế hoạch và bắt tay vào thực hiện để giành những gì bạn đáng được hưởng. Bạn luôn là người tự do trong những quyết định tạo nên cuộc đời của chính mình.

(Trích Chinh phục mục tiêu – Brian Tracy - Nguyễn Trung An, MBA dịch)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Bạn có nghĩ rằng cuộc đời mình cho đến thời điểm này chịu ảnh hưởng của toàn bộ những lựa chọn và quyết định mà bạn đã thực hiện (hoặc không thực hiện) không? Nếu có bất cứ điều gì trong cuộc sống làm bạn thất vọng, bất mãn, thì chính bạn phải là người chịu trách nhiệm. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng thì chính bạn phải là người nghĩ ra cách thức nhằm thay đổi và cải thiện tình hình.

Với tư cách là chủ nhân của chính mình, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi việc mình làm và cả kết quả của chúng nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm cả với những rủi ro, hậu quả cho hành động của mình. Bạn phải hiểu rằng, để có được vị trí như hiện nay, trở thành con người như ngày nay là do chính bạn đã quyết định và lựa chọn như vậy. Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống trong hiện tại, hãy quyết định tìm kiếm hoặc tự tạo ra những cơ hội để làm cho nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy xem đó là một mục tiêu, lập kế hoạch và bắt tay vào thực hiện để giành những gì bạn đáng được hưởng. Bạn luôn là người tự do trong những quyết định tạo nên cuộc đời của chính mình.

(Trích Chinh phục mục tiêu – Brian Tracy - Nguyễn Trung An, MBA dịch)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Quảng cáo

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

Câu hỏi : 674655
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt.

Xem bình luận

Câu 2: Theo đoạn trích, bạn phải chịu những trách nhiệm gì ?

Câu hỏi : 674656
Phương pháp giải:

Đọc, tìm ý.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Theo đoạn trích bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những lựa chọn và quyết định mà bạn đã thực hiện (hoặc không thực hiện). Theo đó, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi việc mình làm và cả kết quả của chúng nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm cả với những rủi ro, hậu quả cho hành động của mình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu văn sau: “Với tư cách là chủ nhân của chính mình, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi việc mình làm và cả kết quả của chúng nữa. Bạn phải chịu trách nhiệm cả với những rủi ro, hậu quả cho hành động của mình.”

Câu hỏi : 674657
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ và tác dụng của biện pháp tu từ. 

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Học sinh tự chỉ ra một biện pháp tu từ và nêu tác dụng.

  Gợi ý:

  - Biện pháp tu từ: Điệp ngữ “Bạn phải chịu trách nhiệm”.

  - Tác dụng:

  + Tăng khả năng biểu đạt cho câu văn.

  + Nhấn mạnh vai trò của cá nhân đối với những việc mình làm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “Bạn luôn là người tự do trong những quyết định tạo nên cuộc đời của chính mình.’’ không? Lí giải vì sao?

Câu hỏi : 674658
Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Học sinh tự đưa ra quan điểm cá nhân của mình, chú ý có lý giải.

  Gợi ý:

  - Đồng tình.

  - Lý giải:

  + Mỗi một cá nhân đều tồn tại độc lập có lối suy nghĩ và cách sống riêng. Đối với mỗi một việc xảy ra trong đời sống đều là kết quả của quyết định mà bạn đã đưa ra.

  + Sẽ không ai có quyền can thiệp vào những quyết định của bạn. Vì thế cuộc đời của bạn là do chính sự lựa chọn và quyết định của bạn mà nên.

  …..

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com