Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + 2x} \right)\) là

Câu 674694: Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + 2x} \right)\) là

A. \(( - \infty ; - 1)\)

B. \(( - 2;0)\)

C. \(( - 1; + \infty )\)

D. \(( - \infty ; - 2) \cup (0; + \infty )\)

Câu hỏi : 674694

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({\log _a}x\) xác định với \(a > 0,a \ne 1,x > 0\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {\log _2}\left( {{x^2} + 2x} \right)\) xác định khi \({x^2} + 2x > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 0\\x <  - 2\end{array} \right.\) nên \(D = ( - \infty ; - 2) \cup (0; + \infty )\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com