Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam?

Câu 674724: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam?

A. Mang tính khép kín, biệt lập.

B. Có tiếp thu văn hóa bên ngoài.

C. Ngày càng đa dạng và phong phú.

D. Mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu hỏi : 674724

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung không phản ánh đúng về đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam đó là mang tính khép kín, biệt lập.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com