Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba nguyên tắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Câu 674727: Ba nguyên tắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

A. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

B. Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ nhau cùng phát triển.

C. Đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau cùng phát triển.

D. Đoàn kết, dũng cảm, nghiêm cấm sự kì thị, chia rẽ dân tộc.

Câu hỏi : 674727

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước hiện nay.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ba nguyên tắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ nhau cùng phát triển.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com