Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{6}{{15}} - \dfrac{2}{{15}}\) là:

Câu 674786: Kết quả của phép tính \(\dfrac{6}{{15}} - \dfrac{2}{{15}}\) là:

A. \(\dfrac{8}{{15}}\)

B. \(\dfrac{4}{{15}}\)

C. \(\dfrac{2}{{15}}\)

D. \(\dfrac{1}{{15}}\)

Câu hỏi : 674786

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{6}{{15}} - \dfrac{2}{{15}} = \dfrac{{6 - 2}}{{15}} = \dfrac{4}{{15}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com