Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện nay, khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức

Câu 674803: Hiện nay, khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức

A. Mặt trận phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Mặt trận Giải phóng miền Nam.

D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu hỏi : 674803

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện nay, khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam tiếp tục được phát huy thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com