Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây là một trong những biểu hiện về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong lịch sử?

Câu 674806: Nội dung nào dưới đây là một trong những biểu hiện về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong lịch sử?

A. Tiến hành bành trướng mở rộng lãnh thổ đất nước.

B. Kề vai sát cánh trong đấu tranh chống ngoại xâm.

C. Phát triển nền kinh tế đặc trưng của từng dân tộc.

D. Xây dựng nền văn hóa mang bản sắc của từng dân tộc.

Câu hỏi : 674806

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kề vai sát cánh trong đấu tranh chống ngoại xâm là một trong những biểu hiện về tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong lịch sử.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com