Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo tiến trình lịch sử, đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú hơn do

Câu 674812: Theo tiến trình lịch sử, đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú hơn do

A. không gian sinh sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

B. sự tiếp thu và giữ nguyên bản các yếu tố văn hoá bên ngoài.

C. sự giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn hoá bên ngoài du nhập vào.

D. ý thức độc lập, bảo vệ bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

Câu hỏi : 674812

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo tiến trình lịch sử, đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú hơn do sự giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn hoá bên ngoài du nhập vào.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com