Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào phản ánh đúng về các chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay?

Câu 674818: Nhận xét nào phản ánh đúng về các chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay?

A. Mang tính cụ thể, chỉ được triển khai trên một lĩnh vực nhất định.

B. Mang tính toàn diện, khai thác mọi tiềm năng của đất nước.

C. Thiếu tính sáng tạo, chưa phát huy được hiệu quả trên thực tế.

D. Triển khai trên diện rộng nhưng thiếu trọng tâm và trọng điểm.

Câu hỏi : 674818
Phương pháp giải:

Nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam mang tính toàn diện (được triển khai trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, …); hướng tới việc khai thác mọi tiềm năng đất nước để phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com