Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của nền văn minh Đại Việt là

Câu 674820: Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của nền văn minh Đại Việt là

A. tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện dần từ trung ương đến địa phương.

B. vua trực tiếp quản lí nhà nước mà không thông qua các cấp trung gian.

C. các cơ quan chuyên môn có vai trò quyết định đối với việc quản lí nhà nước.

D. việc chia cả nước thành các đạo, phủ, châu/ huyện do vua trực tiếp quản lí.

Câu hỏi : 674820
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Văn minh Đại Việt.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của nền văn minh Đại Việt là tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện dần từ trung ương đến địa phương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com