Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc là nhất quán theo nguyên tắc nào sau đây?

Câu 674823: Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc là nhất quán theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

B. Chú trọng phát triển kinh tế các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

C. Chính sách dân tộc là chiến lược cơ bản, lâu dài và là vấn đề cấp bách.

D. Các dân tộc giữ gìn bản sắc riêng, tự vươn lên trong cuộc sống.

Câu hỏi : 674823

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách dân tộc là nhất quán theo nguyên tắc Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com