Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Em hãy nhận xét về ưu điểm, hạn chế của nền văn minh Đại Việt.

Câu 674829: Em hãy nhận xét về ưu điểm, hạn chế của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi : 674829

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Trình bày ưu điểm và hạn chế của nền văn minh Đại Việt.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ưu điểm và hạn chế của nền văn minh Đại Việt

  - Ưu điểm:

  + Là nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước, hình thành dựa trên sự kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc, nền độc lập tự chủ của quốc gia.

  + Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của văn minh nước ngoài.

  + Phát triển rực rỡ, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  + Yếu tố xuyên suốt quá trình phát triển của văn minh Đại Việt là truyền thống yêu nước, nhân ái, nhân văn và tính cộng đồng sâu sắc.

  - Hạn chế:

  + Do chính sách “trọng nông ức thương” của một số triều đại phong kiến nên kinh tế hàng hóa còn nhiều hạn chế.

  + Lĩnh vực khoa học, kĩ thuật chưa thực sự phát triển.

  + Kinh tế nông nghiệp, thiết chế làng xã và mô hình quân chủ chuyên chế cũng góp phần tạo ra tính thụ động, tư tưởng quân bình, thiếu năng động, sáng tạo của cá nhân và xã hội.

  + Những hạn chế về tri thức khoa học khiến đời sống tinh thần của cư dân vẫn còn nhiều yếu tố duy tâm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com