Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{4}{3} \times \dfrac{2}{3} \cdot  \cdot  \cdot 1\)

Câu 674834: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{4}{3} \times \dfrac{2}{3} \cdot  \cdot  \cdot 1\)

A. >

B. =

C. <

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi : 674834

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\dfrac{4}{3} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{{4 \times 2}}{{3 \times 3}} = \dfrac{8}{9}\)

  Vì \(\dfrac{8}{9} < 1\) nên \(\dfrac{4}{3} \times \dfrac{2}{3} < 1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com