Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vườn nhà Lan có hai chuồng gà, mỗi chuồng gà có 10 con gà. Mỗi ngày, một con gà ăn hết \(\dfrac{1}{{20}}\) yến thóc. Mỗi ngày các con gà nhà Lan ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 674839: Vườn nhà Lan có hai chuồng gà, mỗi chuồng gà có 10 con gà. Mỗi ngày, một con gà ăn hết \(\dfrac{1}{{20}}\) yến thóc. Mỗi ngày các con gà nhà Lan ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

A. 20 kg thóc

B. 18 kg thóc

C. 15 kg thóc

D. 10 kg thóc

Câu hỏi : 674839
Phương pháp giải:

- Tìm số con gà trong vườn nhà Lan = Số con gà trong 1 chuồng \( \times \) Số chuồng.

- Tìm số yến thóc các con gà ăn = Số con gà \( \times \) Số yến thóc một con ăn hết.

- Đổi sang đơn vị ki-lô-gam.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vườn nhà Lan có số con gà là:

  \(10 \times 2 = 20\) (con gà)

  Mỗi ngày các con gà nhà Lan ăn hết số yến thóc:

  \(20 \times \dfrac{1}{{20}} = 1\) (yến)

  Đổi 1 yến = 10 kg

  Đáp số: 10 kg thóc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com