Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây thể hiện rõ nhất sự phát triển kinh tế không đều của các nước ASEAN?

Câu 674849: Phát biểu nào sau đây thể hiện rõ nhất sự phát triển kinh tế không đều của các nước ASEAN?

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có sự khác nhau giữa các quốc gia.

B. Số hộ đói nghèo giữa các quốc gia không giống nhau.

C. Quá trình và trình độ đô thị hóa các quốc gia khác nhau.

D. Việc sử dụng tài nguyên ở nhiều quốc gia chưa hợp li.

Câu hỏi : 674849

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 11, ASEAN.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ tăng trưởng kinh tế có sự khác nhau giữa các quốc gia ASEAN → sự phát triển kinh tế không đều của các nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com