Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khối đoàn kết dân tộc Việt Nam đã được hình thành từ khi nào?

Câu 674891: Khối đoàn kết dân tộc Việt Nam đã được hình thành từ khi nào?

A. Từ thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.

B. Từ khi giặc phương Bắc sang xâm lược.

C. Từ khi giành được nền độc lập tự chủ.

D. Từ khi thắng lợi 1000 năm Bắc thuộc.

Câu hỏi : 674891

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Khối đại đoàn kết dân tộc.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam được hình thành từ rất sớm - từ thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com