Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

Câu 674898: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc?

A. Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng thời kỳ.

B. Đề ra chủ trương chính sách hoạt động tôn giáo.

C. Kêu gọi toàn dân tham gia vào Mặt trận dân tộc.

D. Nghiêm cấm mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu hỏi : 674898
Phương pháp giải:

Nhận xét.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung phản ánh đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc đó là Đề ra chủ trương chính sách phù hợp từng thời kỳ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com