Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 674964: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Trong tinh bột, amilozơ chiếm khoảng 20-30% về khối lượng.

B. Thủy phân xenlulozơ trong dung dịch kiềm, thu được β-glucozơ.

C. Phân tử tinh bột được tạo thành từ các đơn vị α–glucozơ.

D. Phân tử saccarozơ được tạo thành từ hai đơn vị α–glucozơ và β-fructozơ.

Câu hỏi : 674964

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về cacbohydrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B sai, vì xenlulozơ không bị thủy phân trong dung dịch kiềm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com