Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục a mol khí CO2 vào 1,5 lít dung dịch NaOH aM.

(b) Sục a mol khí Cl2 vào dung dịch chứa 2,5a mol FeSO4.

(c) Cho hỗn hợp gồm a mol NaHSO4 và 1,2a mol NaHCO3 vào nước dư.

(d) Cho hỗn hợp gồm a mol Cu và 2a mol Fe(OH)3 vào dung dịch HCl dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm mà dung dịch thu được có chứa hai muối là

Câu 674966: Tiến hành các thí nghiệm sau:


(a) Sục a mol khí CO2 vào 1,5 lít dung dịch NaOH aM.


(b) Sục a mol khí Cl2 vào dung dịch chứa 2,5a mol FeSO4.


(c) Cho hỗn hợp gồm a mol NaHSO4 và 1,2a mol NaHCO3 vào nước dư.


(d) Cho hỗn hợp gồm a mol Cu và 2a mol Fe(OH)3 vào dung dịch HCl dư.


Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm mà dung dịch thu được có chứa hai muối là

A. 3. 

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 674966

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của các chất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) nNaOH/nCO2 = 1,5a/a = 1,5 nên tạo 2 muối Na2CO3, NaHCO3.

  (b) nFe2+ > 2nCl2 nên tạo 2 cation Fe2+, Fe3+, kết hợp 2 gốc axit Cl-, SO42- thì dung dịch sẽ có 4 muối.

  (c) NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

  Dung dịch có 2 muối Na2SO4, NaHCO3 dư.

  (d) Cu + 2Fe(OH)3 + 6HCl → 2FeCl2 + CuCl2 + 6H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com