Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp glyxin và alanin có tỉ lệ mol 2: 3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 674973: Cho hỗn hợp glyxin và alanin có tỉ lệ mol 2: 3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 2,108.

B. 2,128.

C. 2,052.  

D. 2,072.

Câu hỏi : 674973

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về amino axit.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nGly = 2x; nAla = 3x

  → nNaOH = 2x + 3x = 0,02 → x = 0,004

  mmuối = mGlyNa + mAlaNa = 97.2x + 111.3x = 2,108 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com