Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan hoàn toàn 15,6 gam Al(OH)3 trong lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 674984: Hoà tan hoàn toàn 15,6 gam Al(OH)3 trong lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 21,36.

B. 16,02.

C. 13,35. 

D. 26,70.

Câu hỏi : 674984

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về hợp chất của nhôm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  nAlCl3 = nAl(OH)3 = 0,2 (mol) → mAlCl3 = 26,7 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com