Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X $\xrightarrow{{{t^0}}}$ X1 + X2 + H2O

X2 + NaOH → X3

X3 + X4 → Na2SO4 + X2↑ + H2O

Biết: X, X1, X2, X3 là các chất vô cơ khác nhau và X2 là chất khí duy nhất. Các chất X và X4 lần lượt là:

Câu 674989: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X $\xrightarrow{{{t^0}}}$ X1 + X2 + H2O

X2 + NaOH → X3

X3 + X4 → Na2SO4 + X2↑ + H2O

Biết: X, X1, X2, X3 là các chất vô cơ khác nhau và X2 là chất khí duy nhất. Các chất X và X4 lần lượt là:

A. NaHCO3 và NaHSO4.

B. Ca(HCO3)2 và NaHSO4.

C. NH4HCO3 và H2SO4.

D. CaCO3 và NaHSO4.

Câu hỏi : 674989

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về hợp chất kim loại kiềm, kiềm thổ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất X và X4 lần lượt là Ca(HCO3)2 và NaHSO4

  Ca(HCO3)2 (t°) → CaO + CO2 + H2O

  CO2 + NaOH → NaHCO3

  NaHCO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com