Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

(Đơn vị: Nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

Câu 675030: Cho bảng số liệu:


DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021


(Đơn vị: Nghìn ha)(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)


Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

A. Kết hợp, cột, miền.

B. Tròn, đường, kết hợp.

C. Cột, đường, miền.

D. Miền, tròn, cột.

Câu hỏi : 675030

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận dạng biểu đồ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu diện tích lúa phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ miền, tròn, cột thích hợp. Khi đó, xử lí số liệu về % theo cơ cấu, với biểu đồ tròn sẽ 4 (bán kính khác nhau), biểu đồ cột sẽ vẽ cột chồng, biểu đồ miền sẽ có 6 miền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com