Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN2015 – 2021

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi tổng sản phẩm trong nước của Thái Lan và Việt Nam qua các năm?

Câu 675039: Cho biểu đồ


TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN2015 – 2021(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2021, NXB Thống kê, 2022)


Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi tổng sản phẩm trong nước của Thái Lan và Việt Nam qua các năm?

A. Việt Nam tăng nhiều hơn Thái Lan.

B. Việt Nam tăng gấp 1,5 lần Thái Lan.

C. Thái Lan tăng nhiều hơn Việt Nam.

D. Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam.

Câu hỏi : 675039

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét biểu đồ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giai đoạn 2015 – 2021:

  - Việt Nam tăng 168,1 tỉ USD, gấp 1,9 lần.

  - Thái Lan tăng 104,6 tỉ USD, gấp 1,3 lần.

  → Việt Nam tăng nhiều hơn Thái Lan.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com