Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

(1) \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},2\;{\rm{cm}}\)

(2) \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},\sqrt 2 \;{\rm{cm}}\)

(3) \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},20\;{\rm{cm}}\)

(4) \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},\sqrt {20} \;{\rm{cm}}\)

(5) \(3\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},5\;{\rm{cm}}\)

(6) \(9\;{\rm{cm}},16\;{\rm{cm}},25\;{\rm{cm}}\)

Câu 675108: Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

(1) \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},2\;{\rm{cm}}\)

(2) \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},\sqrt 2 \;{\rm{cm}}\)

(3) \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},20\;{\rm{cm}}\)

(4) \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},\sqrt {20} \;{\rm{cm}}\)

(5) \(3\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},5\;{\rm{cm}}\)

(6) \(9\;{\rm{cm}},16\;{\rm{cm}},25\;{\rm{cm}}\)

A. 1, 3, 5

B. 2, 4, 5

C. 2, 4, 6

D. 1, 2, 5

Câu hỏi : 675108

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định lí Pythagore đảo: Nếu tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) Vì \({1^2} + {2^2} \ne {2^2}\) nên bộ ba cạnh \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},2\;{\rm{cm}}\) không là tam giác vuông.

  (2) Vì \({1^2} + {1^2} = {(\sqrt 2 )^2}\) nên bộ ba cạnh \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},\sqrt 2 \;{\rm{cm}}\) là tam giác vuông.

  (3) Vì \({2^2} + {4^2} \ne {20^2}\) nên bộ ba cạnh \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},20\;{\rm{cm}}\) không là tam giác vuông.

  (4) Vì \({2^2} + {4^2} = {(\sqrt {20} )^2}\) nên bộ ba cạnh \(2\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},\sqrt {20} \;{\rm{cm}}\) là tam giác vuông.

  (5) Vì \({3^2} + {4^2} = {5^2}\) nên bộ ba cạnh \(3\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},5\;{\rm{cm}}\) là tam giác vuông.

  (6) Vì \({9^2} + {16^2} \ne {25^2}\) nên bộ ba cạnh \(9\;{\rm{cm}},16\;{\rm{cm}}\), \(25\;{\rm{cm}}\) không là tam giác vuông.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com